Oppføringer av mortennordtug

Friskgårdens håndtering av korona

Friskgården forsøker etter beste evne å følge opp sine leveranser i tråd med målsetting og avtaler Selv om all gruppeaktivitet er opphørt i det fysiske rommet, tilbyr alle fagteam tilbudene sine i det virtuelle rommet Vårt videokonferanseutstyr og PC’ene med «TEAMS» som plattform går en smule varmt, dvs det er i bruk hele dagen Veilederne […]