Friskgården Trondheim søker ny daglig leder

Daglig leder til landets største friskgård

Vi søker en optimistisk og utviklingsorientert leder til å utvikle det største fagteamet i nettverket. Dagens leder flytter heim til Rana for å lede fagteamet der og da trenger vårt dyktige og fremadstormende fagteam en ny leder. I tillegg til å lede teamet, skal DU stå i produksjonen og levere lederstøtte  i bedriftsmarkedet.

Friskgården har gjennom 25 år utviklet og dokumentert ny kunnskap og metodikk for læring og mestring som beste medisin til å håndtere sykefravær og arbeidsinkludering. Innen 2020 skal Friskgården være en foretrukken kompetanseaktør og limet mellom 2000 lønnsomme bedrifter og 50000 langtidsfriske medarbeidere i Trøndelag. Våre grunnverdier er positivt fokus, mestring, likeverd og økologi.

VI tilbyr et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, en unik internopplæring og faglig oppfølging og et nettverk du vil kjenne deg heime i.

Følgende arbeidskrav settes til stillingen:

–        En leder med god økonomi- og organisasjonskunnskap

–        God kunnskap om næringslivets utfordringer og arbeidshelse

–        Samfunnsengasjert og selvstendig

–        En teambygger med gode relasjons- og strukturferdigheter

–        Ha personalerfaring med god gjennomføringsevne og referanser

–        Flink til å utfordre og formidle, samt like å stå i det om det blåser rundt deg

–        Ha høyere utdanning – gjerne mastergrad

Blant søkerne leter vi også etter ledere til andre fagteam i nettverket. Søknadsfristen er 17. juni og søkere med relevant bakgrunn blir invitert til et informasjonsmøte i Trondheim tir 20. juni kl 1800.

For elektronisk søknadskjema, se annonse på finn.no.

Friskgården utvider i Værnesregionen

Friskgården HMS Værnes skal bli bedriftens beste bidragsyter til helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær.
HMS-sentret og Friskgården går sammen og etablerer en kompetanseaktør i Værnesregionen som skal bistå offentlige virksomheter og private bedrifter.

Vi skal hente ut det beste av hver av de to erfarne fagmiljøene og være beste garantist for lokal forankring i Stjørdal, sier Mikael Langseth, styreleder i  Selbu HMS, som også blir en deleeier i det nye selskapet.

For Friskgården betyr det at vi spisser oss litt mer forteller, grunder og daglig leder i selskapet, Bodil Myhr.– De individrettede tjenestene blir igjen i Friskgården Stjørdal, mens det nye selskapet skal håndtere bedriftsmarkedet med lederstøtte, arbeidsmiljøutvkling, lønnsomt nærvær og bedriftshelsetjeneste i Værnesregionen. Vi skal bli en synlig og sterk kompetanseaktør i regionen, forteller en engasjert Bodil Myhr.

Friskgården Stjørdal og Friskgården HMS Værnes har lokaler på Stjørdal og Skatval samt kontorer i Selbu, Meråker, Verdal, og Trondheim.

 

Friskgården Grong 15 år!

FRISKGÅRDEN GRONG – 15 ÅR OG PÅ FULL FART INN I FRAMTIDA

Jubileer er viktige milepæler og bør absolutt markeres. For å orientere seg stødig inn i framtida er det viktig å ikke miste historia av syne. Den har vært med og gjort oss til de Friskgårdsarbeiderne vi er i dag med faglig kunnskap og kompetanse som flokeløsere, kulturbyggere og samfunnsaktører i våre områder. Det er derfor viktig å stoppe opp, mimre litt og samtidig se på hva vi vil ha med oss på veien videre. Vi er hele tida i utvikling. Vårt store, flotte fagteam Namdalen/Helgeland skal ha vår interne markering på Helgeland i juni mens den eksterne markeringen blir i løpet av høsten 2018 på Fagforum i september samt en åpen temadag/-kveld for våre samarbeidspartnere og andre «kjenninger».

Historikk

Friskgården Grong åpna 3. mars 2003 etter et halvt år med intens renovering/tilpasninger på den tidligere Pottemakergården på Føynum i Grong samt faglig kvalifisering av personell. De første 3-4 årene hadde Friskgården avtale med det «gamle» Fylkestrygdekontoret; personer med sammensatte plager fikk bistand og oppfølging over tid for å stå i / komme tilbake til arbeidslivet eller få sin sak avklart ifht trygd. Dette var år med stor grad av uforutsigbarhet både hva angikk henvisninger og økonomi – og hver høst måtte stortingspolitikerne holdes varme slik at vi fortsatt fikk være en «merknads-post» på Statsbudsjettet. Vi som jobba på Friskgårdene fikk i alle fall god trening i å «ha is i magen» og bevare troen på at ting skulle ordne seg – men det kom ikke av seg selv. NAV-reformen ble innført fra 2006 og anbud gjorde sitt inntog også på vårt arbeidsområde. Korte avtaler (1-4 år), usikkerhet om en får nye avtaler ved neste korsvei, krav og forventninger i avtalene samt lønnsomhet ble den nye hverdagen. Siden da har Friskgården levert både Arbeidsretta rehabilitering, Avklaring og Oppfølging til NAV i ulike tidsperioder. I tillegg Jobbmestrende oppfølging til NAV og Helse Nord-Trøndelag. Noen bedriftsleveranser, SkatteFunn-prosjekt samt et Ungdomsprosjekt på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2016-18.
Siden 2008 har Friskgården Grong vært en «mobil Friskgård» på mange vis, alt fra å bidra med daglig ledelse til en Friskgård i Trondheim 1 år, levere tjenestene lokalt / etablere avdelinger i Ytre Namdal og Namsos, samt levert tjenester / bygge opp lokale fagteam / Friskgårder på Helgeland. Vi snakker her om et stort geografisk område der ansatte ved Friskgården Grong har reist ut og jobbet – en utrolig arbeidsvillig og fleksibel ansatte-gruppe som bare ser muligheter.

Framtida

2018 startet med et brak da vi, sammen med de andre Friskgårdene i Trøndelag fikk nye anbud; Arbeidsretta rehabilitering helse gjennom Helse Midt-Norge, BHT-avtale med nye Trøndelag fylkeskommune samt Jobbmestrende oppfølging for personer med alvorlige psykiske lidelser gjennom Nav og Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi Oppfølging gjennom Nav i gamle Nord-Trøndelag (Namdalen) og Nav Nordland for områdene Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy. Det satses også på Bedrift gjennom avtaler med bedrifter for å få ned sykefraværet og bygge helsefremmende bedrifter. Nye Skattefunnprosjekter er i støpeskjeen samt andre prosjekter. Fra å være 2,5 stilling på det laveste har vi i dag 14-15 stillinger der alle enten har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre vår spesialistutdanning – «Spesialist arbeidshelse». Friskgården Rana ble eget AS i 2016.
Friskgården Grong oppleves som en robust bedrift som har fått godt fotfeste i Namdalen. Vi opplever å være en attraktiv samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsplass. Det skal vi også være i framtida. Vi er godt i gang med dette arbeidet også på Helgeland og har stor tro på at vi skal lykkes også der.

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet

Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud for Helse Midt-Norge.

 

Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Mer informasjon om tjenesten finner du her.

Vi leverer spesialisthelsetjenester innen:

  • Vanlige psykiske lidelser
  • Muskel- og skjelettlidelser

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet. Rutiner for henvisninger:

Friskgårdens servicesenter svarer på spørsmål vedrørende tilbudet. Ta kontakt på tlf 74140402.