Lærings- og mestringsprogrammet

Langtidsfrisk

Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med å fikse sykefraværet. Nå vil vi hjelpe deg og din bedrift med denne resepten!

Friskgårdens lærings- og mestringprogram «Fra sykmeldt til langtidsfrisk»:
  • Den sykmeldte deltar på ukentlige 3-timers samlinger i 12 uker
  • Leder deltar på et 10-timers lederkurs m individuell veiledning
  • Friskgården leder 3 dialogmøter i prosessen
  • Kvartalsvise temakvelder / bedriftsforum for oppfølging over tid