Klinikk livsmestring

Livsmestring og Friskabonnement

Livsmestring er et unikt helsetilbud, der vi fokuserer på det hele mennesket.

Det tette samarbeidet mellom de forskjellige faggruppene gjør at du slipper å stå i kø for å få gjennomført et helhetlig opplegg som gir resultater.

Livsmestring er et svært individuelt tilrettelagt produkt. Det benyttes av hele spekteret fra mennesker; fra de som har slitt lenge og ser behov for oppfølging over tid (rehabilitering), til mennesker som trenger litt input for å holde seg frisk og ha overskudd i hverdagen (helsefremming).