Frisk ungdom

Bistand til videregående opplæring

I dag er første dagen i resten av ditt liv….

  • Vi lever i verdens beste land der alle er sikret et minimum å leve av. Alle har et ønske om å bidra
  • Alle har et eller flere talent de kan bruke.
  • Norge vil trenge alle de flinke hendene og kloke hodene de kan få i tiden framover.
  • Inngangsbilletten er fullført videregående skole. Det vil VI hjelpe deg med. Vi vil ha deg med på laget – ta kontakt da vel!