Friskgårdens håndtering av korona

Friskgården forsøker etter beste evne å følge opp sine leveranser i tråd med målsetting og avtaler

Selv om all gruppeaktivitet er opphørt i det fysiske rommet, tilbyr alle fagteam tilbudene sine i det virtuelle rommet

Vårt videokonferanseutstyr og PC’ene med «TEAMS» som plattform går en smule varmt, dvs det er i bruk hele dagen

Veilederne tilbyr trening, undervisning, avspenning og frisksport digitalt, i tillegg til individuelle målrettede veiledningssamtaler som tidligere

I bedriftsmarkedet tilbyr bedriftsveilederteamene lederstøtte i krevende tider, løpende risikovurdering og fokusgruppeintervjuer i teamsmøter

Dette er blitt veldig godt mottatt som grunnlag for å sette inn kortsiktige tiltak for å redusere skadeeffekten av unntakstilstanden og for å forberede bedriftene på tiden etter coronaen

Mange ser muligheten av å investere i kompetanse nå som tiden står litt mer stille enn den vanligvis gjør – og systematisk HMS ser ut til å være en god vinneroppskrift i så måte

Friskgården har så langt ikke måtte bruke permitteringskortet, men mange småbarnsforeldre i fagteamene gjør at vi ikke er like leveringsdyktige 24/7

Og vi er veldig imponert over mange av bedriftene våre til å håndtere denne unntakstilstanden, de er løsningsorientert og det er mange ledere som bryr seg

Friskgården holder seg oppdatert og følger Folkehelseinstituttets anbefalinger

Nyhetsbrev 2020-03-16

Situasjonen er krevende og surrealistisk. Bedriftene blør og går en uforutsigbar framtid i møte. Våre spesialister i arbeidshelse står klar til å bistå ledere til å håndtere den vanskelige situasjonen

Friskgården friskmelder Værnesregionen!