Friskgården AS

Svein Myhr

Daglig leder

Aud Ramberg

FoU-leder

Tonje Bergin

Kvalitetsleder

Camilla Coward

Faglig leder Oslo

Morten Nordtug

Kontormedarbeider

Siri Austheim

Kontormedarbeider

Rune Susegg

Administrasjonsleder

Ågot Larsen

Prosjektleder

Åse Høyem Anderssen

Psykologspesialist

Trond Iversen

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

.

.

Sven Tore Grimstad

Spesialist i arbeidsmedisin og psykiater

.

.

Anne Margrethe Rostad

Psykologspesialist

.

.

Marthe Halsan Liff

Revmatolog

Gunnar Johannessen

Psykiater, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin