Friskgården AS

Svein Myhr

Daglig leder

Aud Ramberg

FoU-leder

Tonje Bergin

Kvalitetsleder

Camilla Coward

Faglig leder Oslo

Morten Nordtug

Kontormedarbeider

Siri Austheim

Kontormedarbeider

Rune Susegg

Administrasjonsleder

Åse Høyem Andersen

Psykologspesialist

Sara Profors

Treningsveileder

Marthe Halsan Liff

Revmatolog

.

.

Sven Tore Grimstad

Spesialist i arbeidsmedisin og psykiater

.

.

Anne Margrethe Rostad

Psykologspesialist

.

.

Trond Iversen

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Gunnar Johannessen

Psykiater, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

.