Helsefremmende arbeidsplasser

Et godt arbeidsmiljø er et viktig konkurransefortrinn i kampen om de kloke hodene og flinke hendene slår til for fullt i 2020. De fleste virksomheter har gode rutiner for å kvalitetssikre det fysiske arbeidsmiljøet, men automatiseringen av norsk arbeidsliv gjør at 98 % av arbeidsplassene ikke har fysisk arbeidsmiljø som utfordring

Friskgården har utviklet kunnskapsgrunnlag og metodikk for å utvikle, kvalitetssikre og dokumentere det psykososiale arbeidsmiljøet – både for å redusere konfliktnivået og skape trygge og trivelige arbeidsmiljø – og for å øke VI-følelsen, ansvarsfølelsen og jobbengasjementet for økt lønnsomhet og konkurransekraft. Det blir viktig for å sikre konkurransekraft i bedriftene og omstilling av offentlig sektor