Spesialistutdanningen

«Spesialist arbeidshelse»

Dette er første dagen i resten av ditt liv. Nå kan du ta karrieren din til nye høyder gjennom å gjøre en personlig reise. Ved å bli kjent med deg selv i et helsefremmende perspektiv, vil du utvikle kunnskap, ressurser og verktøy til å hente fram det beste i mennesker og organisasjoner. Din personlige læringsprosess kombinert med praksisnære prosjekter og forskning vil legge grunnlaget for en framtid du bare kan drømme om. Kort sagt: Din beste investering noensinne. Meld deg på i dag og kom først til framtiden.