Rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (spesialisthelsetjeneste)

Arbeidsrettet rehabilitering har både helse og arbeid som mål. Hovedmålet med rehabiliteringen er både bedret samlet helse og bedret jobbmestring/økt arbeidsdeltakelse. Med arbeid forstås også skole og utdanning… Les mer

Arbeidsrettede tiltak (NAV)

Friskgården har gjennom 20 år utviklet, prøvd ut og dokumentert «læring & mestring» som moderne medisin for sykmeldte og mennesker utenfor arbeidslivet – med svært gode resultater… Les mer

Klinikk livsmestring

Livsmestring er et unikt helsetilbud, der vi fokuserer på det hele mennesket.

Det tette samarbeidet mellom de forskjellige faggruppene gjør at du slipper å stå i kø for å få gjennomført et helhetlig opplegg som gir resultater… Les mer

Robust ungdom – fylkeskommunen

I dag er første dagen i resten av ditt liv….

  • Vi lever i verdens beste land der alle er sikret et minimum å leve av. Alle har et ønske om å bidra
  • Alle har et eller flere talent de kan bruke.
  • Norge vil trenge alle de flinke hendene og kloke hodene… Les mer