Arbeidsrettede tiltak (NAV)

Friskgården leverer beste praksis til NAV

Læring og mestring styrker både livskvaliteten og arbeidsevnen

Friskgården har gjennom 20 år utviklet, prøvd ut og dokumentert «læring & mestring» som moderne medisin for sykmeldte og mennesker utenfor arbeidslivet – med svært gode resultater.

Arbeidsrettede tiltak

  • Din personlige veileder
  • Treffsikker kartlegging & plan
  • Ressurs- og mestringsfokus
  • Ser hele mennesket 24/7
  • Samarbeid fastlegen og arbeidsgiver
  • Målrettede gruppesamtaler
  • Oppfølging over tid
  • Livsstil, samspill og stressmestring

Kontakt NAV-veilederen