Friskgårdskursene

Spesialistutdanning arbeidshelse

Dette er første dagen i resten av ditt liv. Nå kan du ta karrieren din til nye høyder gjennom å gjøre en personlig reise.

Ved å bli kjent med deg selv i et helsefremmende perspektiv, vil du utvikle kunnskap, ressurser og verktøy til å hente fram det beste i mennesker…Les mer

Friskgårdskursene

Våre lærings- og mestringsprogram har som oppgave å mobilisere talenter og ressurser hos så vel enkeltmennesker som i organisasjoner.

Våre skreddersydde kursprogram bygger på Friskgårdens kunnskapsgrunnlag og den tilhørende helsefremmende metodikken, der gode foredragsholdere og kunnskaps-/erfaringsutveksling deltakerne i mellom er motoren i kursmodulene… Les mer