Friskgårdskursene

Lær og lev smartere

Våre lærings- og mestringsprogram har som oppgave å mobilisere talenter og ressurser hos så vel enkeltmennesker som i organisasjoner. Våre skreddersydde kursprogram bygger på Friskgårdens kunnskapsgrunnlag og den tilhørende helsefremmende metodikken, der gode foredragsholdere og kunnskaps-/erfaringsutveksling deltakerne i mellom er motoren i kursmodulene. Kursmodulene er bygd opp som følgende:

  • 4 timers kurs for å bevisstgjøre og motivere deltakere til ansvar, læring og trening
  • 10 timerskurset skal gi opplæring i kunnskapsgrunnlaget, innføring i verktøyet for valgt faglig tema og motivasjon for trening for beste praksis
  • 40 timerskurset skal styrke kunnskapsgrunnlaget og gi trening i bruk av treffsikre verktøy for beste praksis i bedriften / virksomheten når man tar det i bruk i egen hverdag

Friskgårdskursene har følgende faglige meny innen livsmestring og lønnsomt nærvær

  1. Ledelse i moderne arbeidsliv
  2. Helsefremmende arbeidsmiljø – for HAP-sertifisering
  3. Funksjonell HMS – for ledere, verneombud og tillitsvalgte
  4. Fra sykmeldt til langtidsfrisk – for sykmeldte

5.   Fra sykmeldt til langtidsfrisk – for ledere

6.   Helsefremmende team – når helt vanlige mennesker skaper helt uvanlige resultater sammen

7.   Stressmestring – Mental trening

8.   Kropp og livsstil

9.   Samhandling & Konflikthåndtering