Partnerskap

Friskgårdens samfunnsbidrag er å utvikle kunnskap gjennom forskning for å løse det norske samfunnets største utfordring – hvordan øke andelen mennesker som bidrar i verdiskapning i det norske arbeidslivet. Friskgårdens kvalitetssystem for Beste praksis sikrer korteste vei mellom forskning og praksis. Det sikrer praksisnære forskbare problemstillinger og rask implementering av ny kunnskap.

På den måten vil Friskgården bidra til å friskmelde Norge.

 

I arbeidet med kunnskapsutvikling har Friskgården partnerskapsavtaler med en rekke forskere knyttet til offentlige og private utdannings-og forskningsinstitusjoner:

  • NTNU; Senter for Helsefremmende Forskning, Trondheim
  • Handelshøyskolen BI, Oslo
  • OsloMet, Oslo
  • Mittuniversitetet, Østersund
  • UiT, Det arktiske universitet, Tromsø