FRISK BEDRIFT

Lederstøtte – lønnsomt nærvær

Ledere i dagens arbeidsliv jobber hardt for å innfri forventninger og krav både fra samfunnet, eierne og fra arbeidstakerne. Begrepet «mellom barken og veden» gir god mening, der mange både står i produksjon og løser administrative oppgaver dagen lang – mens det sjelden blir tid til å utøve ledelse… Les mer

Bedriftshelsetjeneste

Friskgården er en godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer en moderne tjeneste til 400 virksomheter og 11000 ansatte i Midt-Norge. Med oss på laget vil bedriften gjennom systematisk HMS med tydelige ledere styrket arbeidsmiljø, lavere sykefravær og styrket lønnsomhet som konkurransefotrinn…. Les mer

Fra sykemeldt til langstidsfrisk

Friskgårdens lærings- og mestringprogram.

Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med å fikse sykefraværet. Nå vil vi hjelpe deg og din bedrift med denne resepten… Les mer

Helsefremmende arbeidsplasser

Et godt arbeidsmiljø er et viktig konkurransefortrinn i kampen om de kloke hodene og flinke hendene slår til for fullt i 2020. De fleste virksomheter har gode rutiner for å kvalitetssikre det fysiske arbeidsmiljøet… Les mer