Lederstøtte – lønnsomt nærvær

Ledere i dagens arbeidsliv jobber hardt for å innfri forventninger og krav både fra samfunnet, eierne og fra arbeidstakerne. Begrepet «mellom barken og veden» gir god mening, der mange både står i produksjon og løser administrative oppgaver dagen lang – mens det sjelden blir tid til å utøve ledelse

Friskgården har tatt konsekvensen av dette og tilbyr sine bedrifter og virksomheter skreddersydd lederstøtte for lønnsomt nærvær med treffsikre verktøy for personal-ledelse, organisasjonsutvikling, strategisk kommunikasjon og medarbeiderskap, herunder landets mest effektive og treffsikre verktøy for sykefraværsoppfølging

Vi benytter treffsikre kartleggingsverktøy og utvikler skreddersydde handlingsplaner. Det er nøkkelen til suksess. Vi er operative og konkrete, vi skreddersyr og samhandler     og vi utfordrer, støtter og følger opp over tid. Kort sagt; vi sørger for gjennombrudd   og skaper varige løsninger.